zapraszamy

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Festiwal Pięknej Mowy

Festiwal Pięknej Mowy to konkurs recytatorski, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas I – III.

Celem konkursu jest:

  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
  • kształtowanie umiejętności godnego reprezentowania swojego środowiska,
  • przedstawienie problemów logopedycznych szerszej publiczności,
  • prezentacja efektywności terapii logopedycznej u dzieci, które zakończyły proces terapeutyczny.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – b e z p ł a t n e specjalistyczne zajęcia dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia (do momentu podjęcia obowiązku szkolnego) mające na celu poprawić sprawność dzieci z różnymi deficytami, zaburzeniami rozwojowymi czy opóźnieniami w rozwoju.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci m. in.: z zaburzeniami odbioru słuchowego, z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego, z nieprawidłowym rozwojem mowy, nieprawidłowym rozwojem ruchowym i psychoruchowym, uszkodzeniami neurologicznymi, zaburzeniami w orientacji przestrzennej, zaburzeniami autystycznymi, z ogólnym spowolnieniem rozwoju.

Ważne jest, aby dziecko było objęte pomocą jak najwcześniej od momentu wykrycia niepełnosprawności (zaburzenia). Szczególnie ważna jest praca z dziećmi od momentu urodzenia do 3. roku życia ze względu na dużą „plastyczność” mózgu i jego możliwości kompensacyjne.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci tzw. ryzyka okołoporodowego. Każda zagrożona ciąża, obciążony poród, wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, obniżona skala Apgar jest wskazaniem do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

Wczesna interwencja pozwoli wyrównać opóźnienia i uchroni dziecko przed późniejszymi problemami dydaktycznymi a nawet edukacyjną klęską.

Zasady przyjęć

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać:
– zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie wydaje lekarz; wzór zaświadczenia jest dostępny w poradni),
– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinie wydaje zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; możliwe jest uzyskanie opinii w naszej poradni),
– opinie z przedszkola (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola),
– wniosek rodziców o przebadanie dziecka.

Zdjęcia gabinetów terapeutycznych

Kontakt

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Radomsku

Nasz facebook